സ്വപ്ന ജീവിതം

Spread the love

image_pdfimage_printഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

അമിട്ടുകളും വാണങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്നത് കരിമരുന്നു കൊണ്ടാണ്.  തീ കൊടുത്ത,് വാനത്ത് ചെന്ന് പൊട്ടി വിടരുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം മായാക്കാഴ്ചകളാണ് കിട്ടുന്നത്, എത്രയേറെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍, ശബ്ദവിന്ന്യാസങ്ങള്‍, അവാച്യം…..  മഹത്തരം…..മഹത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണികള്‍ ആര്‍ത്തുല്ലസിക്കും.  വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ പെയ്ത് തീര്‍ന്ന്, ശബ്ദങ്ങള്‍ ഒഴുകി അകന്ന് കഴിയുമ്പോള്‍ ആകെ ഒരു ഇരുളിമ, തറയില്‍ കുറച്ച് ചാരം മാത്രം അവശേഷിക്കും.

       ഞാനും ഒരു സ്വപ്ന ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നു, ഇന്നലെ.  ഇന്ന് കണ്ഠത്തില്‍ ഒരു തേങ്ങല്‍ വന്ന് കുടുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു.  ഒന്നു പൊട്ടിക്കരയാന്‍ മോഹിക്കുന്നു. @@@@@

image_pdfimage_printഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top