രണ്ടു വിധികൾ

Spread the love

image_pdfimage_printഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

* ശബരിമലയിൽ ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നല്‍കി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി.ആർത്തവകാലത്ത്സ്ത്രീകളുടെക്ഷ്രേത്രപവേശനം വിലക്കുന്നതിന്‌ പിൻബലമേകുന്ന കേരള ഹിന്ദു പൊതു ആരാധനാസ്ഥല പ്രവേശനച്ചട്ടത്തിന്റെ (ബി) വകുപ്പ്‌ റദ്ദാക്കി.

* വിവാഹേതര ലൈംഗികബന്ധം ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 497- വകുപ്പ്‌ സുപ്രിംകോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്‌ റദ്ദാക്കി.

മാറ്റങ്ങൾഅനിവാര്യമാണ്‌.ഇത് സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യാധിഷ്ഠിതമായ മാറ്റത്തിന്‌വഴിയൊരുക്കമാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിലേക്കുള്ളപുതിയചുവടുവയ്പ്പാണ്……ലോകംഅവസാനിക്കുമെന്നാണ്ദൈവവിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്നതും, പറയുന്നവരുംപ്രചരിപ്പുക്കുന്നതും. ഇതിന്‌ മുമ്പും പല ആചാരങ്ങളും മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളമ്പരം, സതി അനുഷ്ഠാനം, നരബലി, മൃഗബലി…… ലോകം അവസാനിച്ചില്ല.ഒരറിവുകളും അവസാനത്തേതെന്ന്‌ കരുതരുത്‌,ദൈവവിശ്വാസമായാലും,ശാസ്ത്രബോധമായാലും, യുക്തി ചിന്തയായാലും….. ശിലാജീവിതം അവസാനത്തേതെന്ന്‌ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരികഅവസ്ഥയിലേക്ക്മനുഷ്യനെത്തുകില്ലായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട്‌ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.

image_pdfimage_printഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top