മുല്ലപ്പെരിയാർ- പുതിയ അണക്കെല്ല മല പണിയുക

Spread the love

image_pdfimage_printഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയൊരു അണക്കെട്ട്‌ ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. അതിന്‌ എത്ര വര്‍ഷത്തെ എഗ്രിമെന്റ്‌ വച്ചാലും. പുതിയ അണക്കെട്ടും വയസ്സായി കാലഹരണപ്പപെടും. ഇന്ന്‌ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക അറിവുകളും ഉപകരണങ്ങളും അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിര്‍മ്മിച്ചാലും ആയുസ്സ്‌ അമ്പത്‌-
അറുപത്‌. അല്ലെങ്കില്‍ ചത്തു ജീവിച്ചു നൂറുവര്‍ഷം തികച്ചാലും ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അന്നും ഉണ്ടാകും, ഇന്നത്തേതിനേക്കാള്‍ ബീഭത്സമായിട്ട്‌. കാരണം, അന്ന്‌ ജനങ്ങള്‍ അധികരിക്കുകയും ഭയതീക സ്വത്തുക്കള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതുകൊണ്ട്‌.

അതിനാല്‍ അണക്കെട്ട്‌ പണിയുന്നതിനു പകരമായി ഒരു മല പണിയുക. നിലവിലുള്ള ഡാമിനെ എല്ലാവിധ ശക്തികളോടും കൂടി താങ്ങാനാവും വിധത്തില്‍.

വെറുമൊരു മലയല്ല, ഈടുറ്റ മരങ്ങള്‍ വച്ചു പിടിപ്പിച്ച്‌, കാട്ടുവള്ളികളും പുല്ലുകളും വളര്‍ത്തി ഇട രൂര്‍ന്നൊരു വനം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക. അതിനെ, മനുഷ്യനൊഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ജീവ ജാലങ്ങളുടേയും വാസ സ്ഥലമാക്കുക.

പുതിയ മല മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ എന്നന്നേക്കുമായി വഴി മാറ്റിയൊഴുക്കും, അയല്‍ക്കാരനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശാശ്വത പരിഹാരമാകും. മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ മാത്രമല്ല, ഈര്‍ഭപധ്വം വലിക്കുന്ന എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളെയും ഇങ്ങിനെ ബലപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌, ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌.

image_pdfimage_printഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top