വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തിന്റെനോവൽ- “ഒരകാലമൃതന്റെസ്മരണിക”- (നിരൂപകൻ : കടാതി ഷാജി- 2014 ഏപ്രിൽ 14 ഞായർ- കേരളഭൂഷണത്തിന്റെ വീക്കെന്റിൽ എഴുതുന്നു.)

ജീവിതംസാഗരമാണ്‌; ആഴമറിയാത്ത, പരപ്പറിയാത്ത. ആഴവുംപരപ്പുംതരുന്നത്‌ അനന്തതയുടെസുചിമുനയിൽകണ്ടെത്താവുന്നസമഗ്രതയുടെപ്രകാശഗോളത്തെയാണ്‌. തിരമാലകളുടെഅഗ്നിവർഷംജീവിതത്തെവിജയിപ്പിക്കുന്നു, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. വിജയപരാജയങ്ങൾപെൻഡുലസ്പന്ദനവുംസ്പന്ദനങ്ങൾക്കിടയിലെഇടവേളകളിൽമിന്നിമറയുന്നഅൽഭുതവുമാണ്‌. ദുരിതവുംരോഗവുംനിരാശയുംകഴിവുകേടുംഅനിശ്ചിതത്വവുംസൃഷ്ടിക്കുന്നഅത്ഭുതം. നിർവ്വചനതത്വത്തിൽജീവിതംതന്നെയാണ്‌. ഇതിനൊരുമറുവശമുണ്ട്‌. അവിടെസർവ്വതുംവിപരീതമാകുന്നു. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെവിപരീതപ്രതലത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിന്റെമിഴിവലഎറിയുന്നകഥകൃത്താണ്‌ വിജയകുമാർകളരിക്കൽ. വിജയകുമാറിന്റെ“ഒരകാലമൃതന്റെസ്മരണിക”അസാധാരണമായഉൾബോധധവുംമനുഷ്യജീവിതാവസ്ഥാന്തരങ്ങളെസംബന്ധിക്കുന്നസൂക്ഷ്മവുംസംഗ്രഹവുമായഅഹംബോധവുംതരുന്നനോവലാണ്‌. നോവൽഇതൾവിടർത്തുന്നപ്രതലവിസ്തൃതിവായനയുടെരാസപ്രവർത്തനത്തിൽസ്വയംവിസ്തൃതമാകുന്നത്‌ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. “ഒരകാലമൃതന്റെസ്മരണിക”യിൽ നിന്നുംവായിച്ചെടുക്കാവുന്നഉൾബോധവുംഅഹംബോധവുംദിശചുണ്ടുന്നത്‌ മങ്കാവുടിഎന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെജീവിതാവസ്ഥയിലേക്കാണ്‌, ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ്‌. മങ്കാവുടിഗ്രാമമാകുന്നു,കഥയാകുന്നു, (ഇത്‌ പിന്നീട്‌ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്‌), കഥാപരിസരമാകുന്നു, പരിസ്ഥിതിയാകുന്നു, നോവൽതന്നെആകുന്നു. നൂറുപുറങ്ങളുംവായിച്ചുതീരുമ്പോൾ മനസ്സിൽതെളിഞ്ഞവശേഷിക്കുന്നത്‌, സാങ്കേതികപ്രയോഗത്തിൽകഥയോകഥാപാത്രങ്ങളോസംഭവങ്ങളോഅല്ല, ദേശമാണ്‌. തകഴിയുംപൊറ്റക്കാടുംഒവിവിജയനുംമുട്ടത്തുവർക്കിയുംനമ്മളിൽഒരാകാശംപോലെനിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്‌, കടലുംഖസാക്കും, തെരുവുംഒക്കെആയിട്ടാണ്‌- “പ്രകൃതിയുടെവരദാനങ്ങൾ”. വിജയകുമാറുംഒരുദേശത്തെഅനുഭവമാക്കുകയാണ്‌. ദേശത്തെഅനുഭവമാക്കുന്നസർഗാത്മകതയുടെസൂര്യപ്രകാശത്തെഈ നോവലിൽപലഭാഗത്തുംകാണാം. “മങ്കാവുടിയിൽഇന്ന്‌ സൂര്യൻകിഴക്കാണ്‌ ഉദിച്ചത്”എന്നുപറഞ്ഞാണ്‌.ദേശത്തിന്റെഅനാട്ടമിയിലേക്ക്‌ നോവലിസ്റ്റ്‌ വായനക്കാരെകൊണ്ടുപോകുന്നത്‌. “ഇന്നലെയുംഅങ്ങിനെതന്നെയായിരുന്നു. മറ്റ്‌ ദിക്കുകൾവടക്കുംതെക്കുംപടിഞ്ഞാറും, ആകാശംമേലേയും”. …

പുതുവഴികൾ

കഥാസാരം റിട്ടയേര്‍ഡ്‌ കേണല്‍ നായര്‍ നോവല്‍ പ്ര്രവറ്റ്‌ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്‌സ്‌ എന്ന സ്വകാര്യ കുറ്റാന്വേഷണ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‌ സഹായികളായി വിവേക്‌, അല്‍ത്താഫ്‌, ജൂലി, ഷാഹിന, രേഷ്മ എന്നിവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. വിവാഹാവശ്യത്തിനുള്ള വൃക്തി വിവരങ്ങള്‍, റിയലെസ്റ്റേറ്റുകാര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വസ്തു വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ആവശ്യ ങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച്‌ വസ്തു നിഷ്ടമായി കാര്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു നല്‍കുന്നതിന്‌ നഗരത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്നവരായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നോവല്‍ പ്രൈവറ്റ്‌ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്‌സ്‌. നോവല്‍ പ്രൈവറ്റ്‌ ഇന്‍വേസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്‌സില്‍ സിസിലി കുരുവിള എന്ന വീട്ടമ്മ ഒരു …

ഇര

സീന്‍ ഒന്ന്‌ പ്രഭാതം. നേരം പുലര്‍ന്നു വരുന്നതേയുള്ളു. ഹൈറേഞ്ചില്‍ നിന്നും ഒരു ചുവന്ന മാരുതി ഓള്‍ട്ടേം കാര്‍ താഴേക്ക്‌ ഓടിയിറങ്ങുകയാ കാറിന്റെ വലതു വശത്ത്‌ ആകാശ ചുംബിതങ്ങളായിട്ട്‌ മലകള്‍….. ഇടതു ഭാഗത്ത്‌ അഗാധമായ ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍. ഡ്രൈവിംഗ്‌ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തഞ്ചുകാരന്‌ മോബൈലില്‍ ഒരു കോള്‍ എത്തുന്നു. അവന്‍ സുസ്മേര വദനനാണ്‌. ജിനേഷ്‌: ങാ… അതെ എന്തെടാ….ഓ…. സോറി., ഞാനിന്ന്‌ സിറ്റിയിലില്ല…ന അടുത്ത വലു സിറ്റിയിലേക്ക്‌ പോണു… ങാ… എറണാകുളത്തിന്‌… ഒരു പിക്ക്‌നിക്ക്‌….ഓ.. …

വേട്ടക്കാരന്‍

സീന്‍ ഒന്ന്‌ അസ്തമന സമയം. കടല്‍ തീരം — ബീച്ച്‌. പടിഞ്ഞാറന്‍ വാനത്ത്‌ ചെഞ്ചായം കോരിയൊഴിച്ച്‌ സൂര്യന്‍. മന്ദഹസിക്കുന്ന മുഖമാണ്‌ സൂര്യന്‌. തെളിഞ്ഞ ആകാശം, പ്രസന്നതയാണ്‌ എവിടെയും. ബീച്ചില്‍ തിരക്കുണ്ട്‌. കൂട്ടമായിട്ടുള്ളവര്‍, ജോഡികള്‍, മക്കളോടൊത്ത ഫാമിലികള്‍…. തിരക്കില്‍ നിന്ന്‌ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി, ബാലനായ മകന്‍ ഒറ്റക്ക്‌ മണലോരത്ത്‌ ഓടിക്കളിക്കുന്നു. കടലിനെ തൊടുന്നു, പിന്‍ വാങ്ങുന്നു… അവന്‍ ആര്‍ത്തു രസിക്കുകയാണ്‌. അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനും മുപ്പതുകാരിയും. അവര്‍, അവരുടെ …